Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, RYDBOHOLM 1:377 VISKAFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_074:36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISKAFORS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Handel och bankväsende - Restaurang

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

RYDBOHOLM 1:377

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Viskafors kyrka ligger i nästan öst-västlig riktning på en enslig, skogsbevuxen bergshöjd och omges av barrskog med inslag av björk. Runt kyrkan är marken asfalterad. Ett stycke norr om kyrkan ligger ett vitmålat, spritputsat bårhus med sadeltak klätt med lertegel och en brunmålad dubbeldörr i söder. Bårhuset har använts som förråd sedan en tid tillbaka. I söder avgränsas kyrkotomten mot branten nedanför av ett staket av svartmålade järnrör i två rader mellan kraftiga, kvadratiska naturstensstolpar. I övrigt avgränsas inte tomten mot omgivningen med någon form av inhägnad. Strax sydväst om tornet står en liten vitmålad, kvadratisk t...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande