Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Essunga kn, BÄREBERG 9:1 BÄREBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkogård, neg.nr. 04/163:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄREBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Essunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄREBERG 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan ligger med koret åt öster i den sydöstra delen av en liten rektangulär kyrkogård med rätvinklig utvidgning i nordväst. Kyrkogården omges av en hög och vällagd kallmur med tre öppningar, en mitt för väst- och en mitt för mittportalen samt en i utvidgningens östra sida. Från dessa löper grusgångar som sammanstrålar runt kyrkan. Den västra öppningen har stolpar av tuktad gråsten och en pargrind av järn, den södra kallmurade bastanta stolpar med krön av kalkstensplatta och klot. Invid den ena ligger ett litet brottstycke av en liljesten. Sistnämnda öppning har en pargrind av järn från 1800-talet av samma slag som den enkla gri...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande