Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, FÖLENE 14:1 FÖLENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_012:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÖLENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÖLENE 14:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkoplatsen är medeltida och hade förr en typiskt rundad form. Kyrkogården utvidgades åt norr 1910 respektive 1973 och åt öster vid okänd tidpunkt. Formen är rektangulär med en spets åt sydväst och kyrkan är placerad på västra delen. Runtom hägnas kyrkogården av vällagda breda kallmurar av natursten med plan ovansida. På insidan av muren står en trädkrans med mestadels almar men även lönnar. En tät låg tujahäck från 1970-talet sträcker sig i nord-sydlig riktning helt nära koret i öster och markerar den äldre gränsen. Längs kyrkans norra sida går en rak grusgång mellan likadana smidda gamla pargrindar i öster och väster. Grindbladen...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande