Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, HOLMSUND 4:65 HOLMSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Holmsunds kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMSUNDS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

HOLMSUND 4:65

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkogården ligger vackert till på västra sidan om kyrkan i en svag sluttning ned mot Österfjärden. Den äldsta delen av kyrkogården, som invigdes 1866, ligger längst i sydväst men har successivt utvidgats norrut 1890, 1922, 1937 och senast 2003. En del av den tidigare prästgårdstomten har därmed tagits i anspråk. Längst mot norr finns en minneslund. Prästgården ligger i direkt anslutning till den nordöstra delen av kyrko-gården som avgränsas delvis av en mur och delvis av ett brunt staket. I övrigt känne-tecknas kyrkogården av grusade gångar och sparsam vegetation med inslag av främst björk, men även rönn och någon gran. I den nyare...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister