Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, LANTBON 13 TEGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tegs kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TEGS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

LANTBON 13

Beskrivning

Inventeringsår 2011

Kyrkoanläggningen och tillhörande tomt upptar ett helt kvarter vid Tegs centrum och omges av bebyggelse i alla väderstreck. Mot nordost och sydost ligger huvudsakligen tvåvånings flerfamiljsbostäder. I sydväst passerar den trafikerade Norra Obbolavägen med avfart mot E4:an eller över viadukten till Västteg. Omgivande gator har björkalléer. Kyrkans huvudentré mot nordväst är vänd mot parkeringen mellan kyrkan och affärerna på Tegs centrum. Parkering finns även i nordost.

Kyrkan utgör en rektangulär hög volym som är orienterad i nordväst-sydostlig riktning i likhet med omgivande kvartersstruktur. I dess östra hörn är den länkad til...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik