Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, BÄCK 13:1 BÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bäcks kyrkogård, negnr 04-289-02.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄCKS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄCK 13:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

BÄCKS KYRKA - Bäcks kyrka ligger i västra delen av en liten, närmast rektangulär kyrkogård, som sluttar något mot väster och söder. Äldsta delen av kyrkogårdsmuren sägs vara från 1700-talet. Vid en kyrkogårdsutvidgning 1863 förlängdes muren.
Huvudentrén i väster utgörs av en muröppning mellan två kraftiga stenstolpar (grinden stulen). En grusgång leder härifrån till kyrkans västport. I öster är en nyare smidesgrind med spjälor, placerad mellan stenstolpar. En grusgång leder från denna mot väster.
Kyrkogården inramas av en trädrad med bland annat björkar samt av en kallmurad stödmur. Ovanpå nordmuren och västmuren är ett staket av...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister