Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bjuv kn, BJUV 25:1 BJUVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1687-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJUVS KYRKA (akt.)
Skåne
Bjuv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJUV 25:1

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Kyrkogård
Kyrkan omges av en välskött kyrkogård som utvidgats mot väster omkring 1925. Söder om den gamla kyrkogården har en ny minneslund tillkommit under senare år. Arkeologiska undersökningar har visat att kyrkogården var begravningsplats redan innan stenkyrkan som sannolikt föregåtts av en träkyrka. Några direkta fynd av en äldre kyrka har dock ännu inte dokumenterats. Den äldsta kyrkogårdsdelen ligger närmast kyrkan och omges av en trädkrans av kastanj. Södra och östra sidan av gamla kyrkogården begränsas av en kyrkogårdsmur avtäckt med rött taktegel i öster och aluzink i söder. På kyrkans södra och östra sidor finns en del äl...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas