Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eslöv kn, HOLMBY 28:1 HOLMBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1350-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMBY KYRKA (akt.)
Skåne
Eslöv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOLMBY 28:1

Beskrivning

Inventeringsår 2016

Holmby kyrkogårds äldsta del, närmast kyrkan, avgränsas i söder, väster och delvis i öster av en låg naturstensmur som avtäcks av stenskivor. Innanför muren växer i väster en tujahäck och i söder en tämligen nyplanterad trädrad av släktet Prunus. I norr ansluter en cirka 1 meter lägre belägen utvidgning som tillkom i början av 1930-talet. Den nya kyrkogården omgärdas av tujahäckar förutom i anslutningen mot gamla kyrkogården där den gamla muren är bevarad, delvis överväxt med gräs. Här står en större mängd äldre gravstenar uppställda.

Gamla kyrkogården har ingångar i väster och söder. Gångsystemen och de flesta av gravplatserna...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas