Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, BRUNNBY 1:2 BRUNNBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1617-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRUNNBY KYRKA (akt.)
Skåne
Höganäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRUNNBY 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Kyrkogården äldsta del är belägen kring kyrkan. De första kända utvidgningarna av kyrkogården sker mot öster 1838 och 1869. Den tredje utvidgningen görs mot väster och sydväst 1912. Det nya området planläggs av den danske landskapsarkitekten Edvard Glaesel. Nästa utvidgning utförs 1960 efter ritningar av Per Friberg. Detta område är indelat i sex kvarter med stramt ordnade gravplatser i diagonala rader. Minneslund på det nya området invigs 1978 och öster om kyrkan finns en relativt nyanlagd askgravlund anordnad på en äldre gravplats. Kyrkogården är mycket välvårdad med många och tätt liggande gravplatser, bevarade gravräcken, stenr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas