Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Svalöv kn, STENESTAD 28:1 STENESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1647-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENESTADS KYRKA (akt.)
Skåne
Svalöv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENESTAD 28:1

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Kyrkan låg tidigare mitt på kyrkogården. 1936 utökades kyrkogården mot väster.

Gamla kyrkogården omgärdas av en kallmur på alla sidor. Östra sidan kantas av lindar och norra och södra sidan av askar. Den nyare delen omges av bokhäckar. Metallgrindar finns på östra sidan i muren och på västra sidan i häcken. En ingång finns även vid kapellet i nordväst. I den gamla stenmuren mellan nya och gamla kyrkogården finns öppningar utan grindar. Kyrkan ligger i singel och gångarna är belagda med singel.
Kyrkogården är uppluckrad och splittrad med olika typer av gravplatsomfattningar. Buxbomskantade, stenomgärdade, järnstaket eller dir...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas