Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ydre kn, SUND 3:1 SUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

NF1472/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNDS KYRKOGÅRD (akt.), SUNDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Ydre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUND 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

SUNDS KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i norra delen av det gamla sockencentrat Sund.
Kyrkogården har genom utvidgningar fått en rektangulär utsträckning i väst/östlig riktning.
Kyrkan ligger i nordvästra hörnet på den gamla kyrkogårdsdelen och kyrkans långhus är
orienterat i öst/väst.

Sunds kyrka
En stenkyrka uppfördes troligen på 1200-talet men dess byggnadshistorik är oklar. Vid en
brand år 1660 lämnades endast murarna kvar men kyrkan återuppbyggdes inom kort. År 1794
uppfördes en ny kyrka på samma plats som den gamla efter ritningar i nyklassicistisk stil
upprättade av Casper Seurling. Den har ett rekta...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister