Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, MULSERYD 2:1 MULSERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_059:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MULSERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MULSERYD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Träkyrkan ligger med koret åt öster i den södra delen av en nära kvadratisk kyrkogård som sluttar svagt åt detta håll. Kyrkogården begränsas i väster av en kallmur av gråsten och i söder av en stödmur, tillkomna vid utvidgningen 1882. Längs alla sidor - utom den västra - löper sentida, obehandlade trästaket. Kring södra halvan, som är kyrkogårdens äldsta del, är en obruten rad av lövträd, planterade 1886. I väster och öster, framför kyrkans gavlar, är ingångar som kantas av fyrkantiga grindstolpar i granit från 1869. Deras smidda pargrindar med lövdekor är avhängda och står lutade mot muren i väster. Kyrkogården genomkorsas av rätvi...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande