Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, ARNÄS PRÄSTBORD 1:57 ARNÄS KYRKA (GUSTAF ADOLFS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

Kärlekens kapell.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARNÄS KYRKA (GUSTAF ADOLFS KYRKA) (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ARNÄS PRÄSTBORD 1:57

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården
Ligger öppet i dalgången, i ett visst höjdläge med sluttande mark mot söder, framför allt söder om skolan. Flackt part i norr och nordväst. Fallande mark mot söder. Mot väster och söder finns en kallmurad stödmur av natursten, därav de fem stegen i granittrappan vid södra stegporten. Entrén mot söder stenlagd med kullersten, liksom den fallande ytan vid långhuset på ömse sidor om femstegstrappan. Den fortsätter sedan runt byggnaden. I övrigt gräsbevuxen yta i söder med grusad gång i öst-västlig riktning.

En rad gravar mot ytterkant söder. Gravkvarter i öster, trädrad av björk mot söder, öster och norr (den ursprungl...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.