Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, GRUNDSUNDA PRÄSTBORD 1:1 M.FL. GRUNDSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KyrkanfrNV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRUNDSUNDA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GRUNDSUNDA PRÄSTBORD 1:1

GRUNDSUNDA PRÄSTBORD 1:21

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten
Tomten ligger i ett svagt höjdläge med flack mark utom i öster där marken har starkare nivåskillnader. Marken sluttar från norr mot söder. Ursprungligen en tämligen liten tomt med kyrkan centralt. Idag närmas L-formig, kringgärdad av kraftiga murar av tuktad gråsten, ca 1m hög, möjligen anlagd under1800-talets andra hälft kompletterad mot norr 1930-talet?. I öster saknas ca femton meter av muren utanför sakristian, liksom i väster där ett femtiotal meter gränsar mot gräsmatta

Kyrkogården har utvidgats flera gånger, både mot öster och i söder under 1900-talet. Stora delar upplevs som lummiga och parkliknande med stor ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande