Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älvdalen kn, ÄLVDALENS KYRKBY 23:6 ÄLVDALENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

älvdalen2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLVDALENS KYRKA (akt.)
Dalarna
Älvdalen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄLVDALENS KYRKBY 23:6

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Anläggningen består av en kyrkotomt med en kyrkogård och en kyrka. Samt finns ytterligare två kyrkogårdar i anslutning till kyrkotomten/kyrkan.

Den äldsta kyrkogården är anlagd på kyrkotomten innanför stenmuren; öster, norr och söder om kyrkan. Denna del har få och utspridda gravvårdar. I den östra delen ligger en upphöjd rad med äldre gravhällar, ett flertal från 1600-talet, vilka troligen legat i kyrkorummet i den gamla kyrkobyggnaden. Intill tornets norra sida ligger en gravplats inhägnad med gjutjärnsstaket, som utgör familjegrav efter brukspatron Albert Göthe, avliden 1851. Enstaka nyare gravplatser förekommer också inom ky...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande