Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Partille kn, KVASTEKULLA 11:1 KVASTEKULLA KAPELL OCH GRIFTEGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KVASTEKULLA KAPELL ligger inom Kvastekulla griftegård som bildar ett parklandskap med kyrkogård, minneslund och odlad mark. Dammar och bäckar ingår också i anläggningen, som har en mycket medveten landskapsgestaltning. Den omgivande skogsmarken fungerar som en fond till anläggningens egen vegetation, där bl a redan befintliga träd inkorporerats, som exempelvis tre höga lövträd ståendes invid entrén.

Kapellet ligger i en sluttning och är byggd i suterräng, detta upplevs dock inte inifrån kapellsalen. En bit väster om kapellet står en KLOCKSTAPEL i betong, bestående av två rektangulära fristående betongkroppar i vitt på högkant som binds ihop i överdelen. Klockstapeln är placerad i blickfånget för den tillfartsväg genom villakvarteren som leder upp till begravningsplatsen.

Klockstapeln är samkomponerad med en halvhög och lång MUR, av betong med överdel av trä, som leder besökaren in mot kapellets entré. Muren skärmar samtidigt begravningsplatsens kvarter mot den intilliggande bostadsbebyggelsen liksom från begravningsplatsens parkering. En liknande avgränsning finns öster om kapellet, invid de två byggnader för FÖRRÅD och EKONOMIAVDELNING som ligger där, från 1969 och 1975. Ett äldre trähus, den sk KLOCKVILLAN som tidigare ingått i gården Kvastekulla, ligger intill griftegården.