Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bengtsfors kn, BALDERSNÄS 1:59 DALS-LÅNGEDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Dals-Långeds kyrka är ursprungligen en skolbyggnad från 1880-talet som om- och tillbyggdes 1972. Den är belägen i kanten av ett bostadsområde med omgivande villabebyggelse. Intill kyrkan ligger ytterligare en gammal skolbyggnad, nu brukad för privatbostäder. Kyrkobyggnaden ligger ganska högt i samhället med marken sluttande mot söder och väster. Marken närmast kyrkan består av öppna gräsytor med några enstaka träd samt asfalterade ytor bl a för parkering.

Förutom själva kyrkobyggnaden finns på tomten en fristående klockstapel. Det är en öppen konstruktion med tjärade kraftiga stolpar och en huv, med panel på förvandring. Huvens tälttak är kopparklätt och kröns av ett klot och en vimpel av plåt med årtalet 1976.