Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten
Rektangulär smal kuperad tomt med starkt sluttande mark ned mot väster. Bogårdsmur av natursten, ca 1,5 m tjocklek runt hela tomten, men bortplockad utmed hela södra långhussidan. Här istället lika hög stödmur med åtta stegs trappa ned till omgivande mark. Öppningar med smidesgrindar i väster och norr.

Grusade gångar utmed muren, till entréerna och runt kyrkobyggnaden. Gravkvarteren med helt gräsade ytor.

Tomten utvidgad mot skogspartiet i nordöst och vidare uppåt mot öster. Breddad en aning mot nordväst där muren fortsätter utmed lokal grusväg och ytterligare mot öster. Två gjutna trappor på ömse sidor om kyrkobyggnaden når upp till denna utvidgade del. Bakom koret i öster finns en ca 1,5 – 2 m hög stödmur i natursten.

Gravkapellet
Utanför första avgränsningens buskage, intill nordvästra trappan finns ett gravkapell(uppfört 1920-30-tal?) med souterrängvåning i naturstensmur, pågjuten mot väster, trästomme, utvändig stående locklistpanel, vit målning med grå hörnfoder, sadeltak belagt med tvåkupigt lertegel. Dörrpar i öster, rombformat panelverk, brun målning, övre fyllning med dekormålning med omslingrande ormar, grekiskt kors, kopplade tvåluftsfönster mot norr och söder, bågformiga avslut, spröjsade yttre bågar, antikglas, grå foder. Intag i souterrängen, pardörr, liggande bred dubbelfasspåntpanel, brun målning.