Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ulricehamn kn, MARBÄCK 23:1 MARBÄCKS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
En kyrkogård omger kyrkan och en utvidgad del i sluttningen söder om kyrkan. Kyrkogården närmast kyrkan har en i det närmaste kvadratisk planform med kyrkobyggnaden placerad i dess mitt. Kyrkogården är gräsbevuxen med en grus- och plattgång närmast kyrkan. Gravvårdar av varierande karaktär. De flesta har en liten stenram men några större gravar har grusfyllning och smidesstaket.

Rödmålad ekonomibyggnad med rektangulär planform sydväst om kyrkan brädfodrad med lockpanel. Svartmålad plankdörr åt öster och niorutigt fönster åt norr. Sadeltaket täcks av enkupigt lertegel. Inhägnad i form av kallmur med smidesgrindar i den östra muren och i den södra med årtalet 1869.

Vid det södra grindpartiet finns en trappa och likaså vid den utvidgade kyrkogårdens norra grindparti med grind från 1915. Denna kyrkogård är inhägnad av en häckplantering, utom åt norr med granitstolpar sammanlänkade med järnkedjor. I nord-sydlig riktning löper en plattgång kantad av en allé. En trädrad med kastanjer avgränsar begravningsplatsen åt söder. Gravkvarteren avgränsas med häckplanteringar.