Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, HOLMEN 1:24 KÄLLSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan ligger i norra delen av samhället.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkan kringgärdas av en kallmurad skalmur av huggen sten. Runt kyrkan leder en asfalterad gång. En del större ekar växer runt kyrkogården. Huvudingången är placerad i öster med en vacker smidesgrind med relativt höga grindstolpar. Vissa delar av muren i N och S består av häckrader. Kyrkogården sluttar mot väster. Här finns också stentrappor. I söder finns ännu en ingång med trappa och modernt handledsräcke.

I väster finns en nyare kyrkogårdsdel med mur och grindar. Ingången till denna är placerad i söder. Gravvårdarna som är enkelt utformade ligger i N-S riktning. På kyrkogården finns äldre utformade lyktstolpar med lyktor av kopparplåt samt gult glas. Dessutom finns bänkar från Valdemarsvik.

I nordväst finns en EKONOMIBYGGNAD. Fasaderna är klädda med en locklistpanel målad i röd kulör. Byggnaden har ett sadeltak täckt med korrugerad plåt i svart kulör. Den västra delen är utformad som ett pulpetliknande tak. En större pardörr, garagedörr, finns i söder. Denna består av en svartmålad träpanel med bandgångjärn. Grunden är av cement. Enkeldörrarna har pärlspåntspanel. Fönstren är 2-luftsfönster.