Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvidsjaur kn, ARVIDSJAUR 6:8 ARVIDSJAUR KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomt – kyrkogården
Kyrkan är den andra på samma plats, men i Arvidsjaur är det den femte kyrkan. De tidigare låg ca en
km västerut. Kyrkan omges av gräsmatta med spridda träd och buskar. Några äldre, mer påkostade
gravar ligger här. Ett nätt smidesstaket avgränsar kyrkotomten från omgivningen och kyrkogården.
Gångarna är grusade. Norr om kyrkan fortsätter kyrkotomten i kyrkogården.
Kyrkogården är tagen i anspråk i etapper. Här finns ett sentida (1958) kapell ett stycke ifrån kyrkan.
Det har ett brant sadeltak och är klätt med beige panel. På de äldsta delarna av kyrkogården, i
närheten av kyrkan, överväger grusgravarna (varav många är utan ramar), medan senare delar är
anlagda med gräsgravar. Kyrkogården är luftig med relativt många träd och buskar – björkar kantar
gångar i äldre delar och buskar och häckar markerar kvarter i de nyare delarna. Kyrkogården sträcker
sig norrut längs utfarten från samhället.