Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, GLÖMSTA 1:26 INDALS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten
Kyrkan ligger på ett flackt terrassplan norr om den branta sluttningen ner mot älven. Nordost om kyrkan ligger prästgården, nordväst församlingsgården. Kyrkotomten breder huvudsakligen ut sig mot söder med flera utvidgade gravkvarter i terrasser ned mot riksväg 86.

Kring tomten löper ett gjutjärnsstaket, de äldre stolparna vid entréerna från 1800-talet, själva plattstålsformationen troligen 1930-tal.

Norra tomtsidan består av en gräsyta; entré i nordväst med en grusad väg från den grusade parkeringsytan runt mot entrén i väster. Gravkvarteren i gräs, men kringlöpta av grusade gångar i nord-sydlig riktning så att första nivån närmast kyrkan har sex kvarter. Gången upp till södra entrén närmast alléplanterad med lönnar. Nästa terrassyta mot öster endast två stora kvarter och på liknande vis ännu längre ned.

Sydöst om kyrkan i första terrassläget ett mindre gravkapell. Stensockel, putsad utsida, svart målning. Stommen troligen murad, slätputsad fasad, vit målning. Profilerad taklist. Valmat tak med svart falsad skivplåt. Portar på kortsidorna i öster och väster. Dubbla blad, stående smal pärlspåntpanel, gul målning. Två fönster mot norr och söder, fyra lufter, enkla bågar, utåtgående, spröjsade glas,grå målning.