Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, KÄTTILSTAD 3:1 KÄTTILSTADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kättilstads socken är en medeltida socken. Den nuvarande kyrkan är den tredje kyrkan på platsen. Den äldsta kyrkan var en träkyrka som ersattes av en kyrka av sten sannolikt på 1400-talet. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1762 intill det bevarade medeltida tornet. Kyrkan uppfördes av byggmästare Petter Frimodig och fick en för tiden typisk utformning med rektangulärt långhus med rakslutet korparti och sakristia i norr. Den enkla osmyckade fasaden är vitputsad med symmetriskt placerade fönsteröppningar. Sadeltaket som är valmat i öster är täckt med svartmålad plåt. Den ursprungliga spiran ersattes efter ett blixtnedslag 1844 med en fyrkantig lanternin med en för den sena nyklassicismen typisk utformning. Huvudingången är via tornet i väster och en ingång finns även på korets södra sida. Interiören är mycket välbevarad med ett ålderdomligt treklöverformat trävalv och såväl tak- som väggmålningar. Kyrkan är mycket högt belägen vid sjön Striern och omges av gravfält och en ålderdomlig bebyggelsemiljö som vittnar om kyrkplatsens tidigare betydelse som sockencentrum.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården omgärdas av en granitmur med ingång i öster samt i norr. I den norra muren finns en bisättningskällare, ritad 1946 av arkitekt Johannes Dahl i Tranås.

Beskrivningen och historiken kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.