Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, JÄRNBROTT 160:1 KAVERÖS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av kyrkan, sammanbyggd med samlingslokaler, och en fristående klockstapel på en mindre kyrkotomt. Kyrkan är placerad på en liten bergknalle. Tomten är högt belägen och från bergen norr om kyrkan har man en anslående utsikt över dalgången i öster. Norr och väster om kyrkan ligger längor med flerbostadshus, främst lamellhus i 3-4 våningar. Öster om kyrkan går en asfalterad gångväg som leder ner till spårvägen.

Kaverös kyrka består av två sammanbyggda byggnadskroppar. Kyrksalen reser sig högre än resten av byggnaden och har ett pulpettak som faller av mot väster. Anslutande lokaler ligger under ett pulpettak vars taklutning går åt motsatta håll. Byggnaden är till största delen uppförd i trä och färgsatt i en grågrön nyans. Den får därmed en medvetet diskret framtoning. I kyrkans suterrängvåning ligger SAMLINGSLOKALER. Suterrängvåningens fasad är i omålad betong.

KYRKOTOMTEN har naturkaraktär och sluttar ganska kraftigt åt öster och söder. Norr om kyrkan ligger en asfalterad parkeringsplats. Gångsystemet och den öppna ytan framför entrén är också asfalterade. Vegetationen består till största delen av tallar och björkar som växer naturligt runt kyrkan. Små planteringar med blommor och låga buskar finns i anslutning till entrén. Berget går i dagen på många ställen på tomten.

KLOCKSTAPELN står nordväst om kyrkan. Den har en karaktäristisk form och får ofta stå som symbol för Kaverös kyrka. Stapeln är trebent och uppbyggd av trä, målat i en ljusare grågrön nyans än kyrkobyggnaden. Formen är smäcker och de två KLOCKORNA hänger synligt. Stapeln står på ett fundament av gjuten betong.

Se även storstadsinventeringens område "Göteborg, Kaverös, kv Bärlinan, Kaverös kyrka", http://www.bebyggelseregistret.raa.se/webbhus2/omrade_desc.asp?id=682&inv=278&depth=3 .