Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, ASPERÖ 1:213 ASPERÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
ASPERÖ ligger i den nordöstra delen av Styrsö socken och stadsdel, i Göteborgs södra skärgård. Hela området (f d Styrsö socken) är av riksintresse för kulturmiljövården. Området speglar det forntida fångstsamhällets fornlämningar och en varierad bebyggelse som ger uttryck för de olika öarnas skilda utveckling. På Asperö har småfisket spelat en viktig roll.

Asperö kyrka är en låg träbyggnad som byggdes 1990, på en hörntomt i ett litet villaområde i närheten av hamnen. Kyrkan innehåller bl a kyrkorum, samlingsrum och kök. Tomten avgränsas genom ett vitmålat lågt trästaket och runt kyrkan breder en gräsmatta ut sig. Längs entréfasaden som vetter mot norr är buskar planterade. På tre sidor gränsar kyrktomten till villa tomter och i nordväst gränsar kyrkotomten till en öppen yta och därefter kommer havet.

Kyrkan är en vit träbyggnad med en nära kvadratisk grundform med en något indragen entré mitt på den norra fasaden och ett brett burspråk på den södra. Taket är närmast ett tälttak med ett lyft i vindsvåningen som skapar en förhöjd gavel med stora fönster åt norr och söder. I gavelspetsen över entrén sitter kyrkklockan placerad.