Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, KANTORN 1 SANKT MIKAELS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten
Kyrkan saknar kyrkogård. I söder finns en trädgård med gräsmatta omgiven av en
skyddande gräsvall med häck. Uteplatser belagda med gatsten är närmast byggnaden.
I gräsmattan står träd och på uteplatsen finns upphöjda fyrkantiga planteringar med
betongkant omgivna av bänkar på alla sidor.
På den lilla intima gården mellan samlingslokaler och expedition är marken belagd
med kullersten, och där finns en plantering med buskar och perenner.

Byggnader på kyrkotomten
Inga övriga byggnader finns på tomten.

Se även beskrivning av Sankt Mikaels kyrkomiljö under Miljöer.

Källor och litteratur
Underhållsplan S:t Mikaels kyrka, Wikerstål Arkitekter AB, 2006-06-29
S:t Mikaels kyrka. Kjell Lundgren, 1990, (broschyr i kyrkan)
Moderna kyrkobyggnader, Elisabeth Andersson, Projektrapport 2011
Skånska kyrkor, Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1997
http://malmo.se/download/18.76105f1c125780a6228800015367/1383646338128/del3_low.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lindeborg