Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, METEOROLOGEN 2 HAMMARBYSKOLAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Hammarbyskolan, från början av 1940-talet är belägen norr om stadsdelens centrum vid Finn Malmgrens plan. Skolbyggnaden består av fem huslängor som sammanlänkats till en vinkelbyggd huskropp. Mot norr finns en sexkantig aula. Skolbyggnaden är inpassad i en bergig skogsbacke med sparade tallar. Med ett centralt och högt läge reser sig huvudbyggnaden över de omgivande lägre byggnadslängorna. En lång trappa belagd med gatsten leder upp till entré. Aulan är placerad bakom huvudbyggnaden på backens krön. Inom anläggningen finns en kvadratisk gymnastikbyggnad, placerad på skolgårdens södra del. Skolan inramar en flack asfalterad skolgård med sparade tallar och ekar som solitärer. En asfalterad gång löper som en mittaxel genom skolgården från gatan till huvudentrén. I öster finns en inhägnad bollplan och i söder finns en grusbelagd lekyta. Norr om matsalen finns en parkeringsplats. Det samband mellan skolgården, centrumbebyggelsen och Finn Malmgrens väg, som tidigare fanns, bröts på 1990-talet då nya bostadshus med butiker placerades längs Finn Malmgrens väg.