Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, MAJORNA 321:9 SERVICESTATION, DJURGÅRDSPLATSEN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Bensinmackens planform anspelar på snäckskalet i bensinkedjans logotyp. Den lätt rundade formen lånar sig väl till platsen, som är omgärdad av bilvägar och spårväg.
Byggnadens karaktärsskapande tak vilar på en fristående stålkonstruktion, där pelare och takform byggts upp av sammanfogade Ibalkar.
Hela den bärande konstruktionen är blottad. Pylonen är fristående, bredare i basen och smäckert avsmalnande mot toppen. Det stora utskjutande skärmtaket bärs dels av stålkonstruktionen och dels av de stållinor som löper mellan takets framkant och pylonens topp. Skärmtaket är svagt uppåtvinklat, vilket ger ett intryck av att hela vikten bärs i linorna. Försäljningsbyggnaden är fristående under skärmtaket. Det betonas genom att den placerats med en distans till takets stålkonstruktion, både i ovankant och längs sidorna. Pylonen landar däremot mitt i. Pelarna står runt hela byggnadens fasad men under skärmtaket finns inga stöd.
Byggnadsmaterialen är grova. Den bärande stålkonstruktionen är klädd med skivmaterial, främst grov trapetsprofilerad plåt, men åt baksidan av kiosken även med prefabricerade fasadskivor med stenkross i ytan.
Program - skydd
Byggnaden saknar skydd.