Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mellerud kn, JÄRNS STOM 3:1 JÄRNS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: JÄRN
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 395, år 1900: 665, år 1995: 321

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Platsen för Järns kyrka framträder som en trädbevuxen kulle på Dalsboslätten, ca fyra mil söder om Mellerud. Strax väster om kyrkan står en helt skifferklädd klockstapel, vars nuvarande utformning härrör från 1882.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av långhus med tresidigt korparti samt sakristia i söder. Sannolikt återstår i det nuvarande långhuset betydande delar av en medeltida gråstenskyrka, vars ursprungliga planform inte är känd. De befintliga mursträckningarna är resultat av om- och tillbyggnader under 1700- och 1800-talen. Enligt kyrkans arkivalier erhöll kyrkan det nuvarande korpartiet efter en ombyggnad 1726. Den befintliga sakristian tillfogades 1745, då som vapenhus framför den sydvästra portalen (dess nuvarande funktion härrör från 1800-talets mitt). År 1861 förlängdes långhuset i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör är till största delen präglad av de ombyggnader som företogs under 1800-talet. De vitputsade yttermurarna genombryts av stora, rundbågiga fönsteröppningar. Långhusets skiffertäckta sadeltak är valmat över östmuren. Kyrkorummet är vitputsat och täcks av ett platt innertak, med enkelt dekorationsmåleri från 1800-talets början. Den befintliga altarprydnaden utgörs av ett altarskåp i medeltida stil, likaså från 1800-talets början, vilket emellertid förvärvades till kyrkan först på 1950-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.