Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Avesta kn, ÖSTANBYN 46:1 GRYTNÄS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Medeltida socken. Avesta utbruten 1642. Enligt obekräftad tradition skall den nuvarande kyrkan, som till sin kärna sannolikt härrör från äldre medeltid, haft en äldre föregångare i trä på det s. k. Kyrkbygärdet.

Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr samt västtorn. Långhusets två västliga travéer utgör återstoden av den ursprungliga salkyrkan, troligen uppförd omkring 1300. År 1730 byggdes kyrkan till med ytterligare en travé i öster och 1746 utvidgades sakristian. År 1794 uppfördes det befintliga tornet, för att ersätta en äldre klockstapel.

I samband med tornbygget, putsades kyrkan (enligt gamla beskrivningar var murarna ursprungligen oputsade, men smyckade med tegelfigurer) och det tidigare branta sadeltaket ersattes av ett lägre, brutet sadeltak. Kyrkan har restaurerats flera gånger, bl.a. 1957 då tornet reparerades och 1961 då den putsades om. Grytnäs är i dag en låg, putsad stenkyrka täckt av brutet sadeltak. Det kraftiga västtornet är krönt av en huv med lanternin. Tak och torn är plåtklädda. Ingången till kyrkan sker genom tornets bottenvåning. Valven i den medeltida delen slogs i slutet av 1400 talet och försågs troligen snart därefter med figurativa och dekorativa kalkmålningar. Målningarna, som överkalkades 1730, togs åter fram vid restaureringen 1938. Ovanför altaret sitter ett stort fönster, liksom på korets norra och södra mur.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.