Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvidsjaur kn, ARVIDSJAUR 6:8 ARVIDSJAUR KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Arvidsjaurs kyrka står på en parkliknande kyrkogård i en mindre tätort. Kyrkan är den femte i ordningen på orten och den andra på samma plats. De tidigare byggnaderna, även dessa av trä, har rivits efter hand. Nuvarande kyrkan uppfördes av byggmästare Felix Holmström 1900-02 som en treskeppig hallkyrka av trä efter ritningar av Gustaf Hermansson i experimentell nygotik med tvärställda gavlar över sidofönstren och ingångarna. Kyrkan har en nästan kvadratisk grundplan med brett mittskepp och smalare sidoskepp. Koret skjuter ut en aning utanför östväggen. Sydväggens båda hörn är sneddade. I nordost reser sig ett sidoställt torn med spira och här befinner sig även en av de fem ingångarna. En annan leder till sakristian norr om koret. Bänkinredningen är öppen. Ovan sidoskeppen sträcker sig läktare. En genomgripande restaurering ägde rum 1949-50 varvid ett högt, spetsbågigt fönster igensattes. Här målade Ivar Hjertqvist en triptyk som täcker hela korväggen. Den äldre kyrkans altarprydnad, ett kors med svepeduk och törnekrona från 1830- och 50-talen, står ännu på altaret.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1992-2000. Reviderad vid inskrivningen 2002.