Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Överkalix kn, ÖVERKALIX KYRKA 1:1 ÖVERKALIX KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkan i Överkalix ersatte en tidigare nedbrunnen 1800-talskyrka. Det är en långhuskyrka med smalare kor och kraftigt torn över vapenhuset. Tegelväggarna är putsade i grått. Långhusets skiffertak har två takfall. Tornets svängda tak kläddes med koppar 1982, eftersom det ursprungliga skiffret började lossna. Korgaveln pryds av tegelorneringar. Fönstren är rundbågade.

Mittskepp och kor täcks av ett trätunnvalv. Smala kolonner avgränsar de lägre sidoskeppen från mittskeppet. Kyrkan har en fast bänkinredning i öppna kvarter och är målad i ljusa färger. Den restaurerades 1969 och fick då kalkstensgolv i kor och gångar.

Altarmålningen är utförd av Torsten Nordberg

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998