Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Grums kn, ÅSHAMMAR 1:59 M.FL. GRUMS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - GRUMS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2074, 1900: 3091, 1995: 6844

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. År 1716 utbröts Borgvik församling. Befolkningstal 1805: värdet avser 1810.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger lågt i ett herrgårdslandskap på Vänerslätten. Socknen sträcker sig mellan sjöarna Värmeln och Vänern.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida stenkyrka, av i övrigt okänd utformning. Sannolikt helt riven i samband med att ny kyrka uppfördes i etapper på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr samt torn i väster. Kyrkans byggnadskronologi är osäker. Sannolikt har kyrkan uppförts i etapper, till att börja med intill den medeltida stenkyrkan. I den befintliga kyrkan är troligen korpartiet och sakristian äldst, och härrör från 1600-talet (Kjellin 1924; jfr Kjelleberg 1966). Långhuset uppfördes under 1700-talets förra hälft samt tornet 1739, försedd med spira 1755-46 under ledning av byggmästare Christian Haller. Sakristian togs 1873 i bruk som likbod och i samband därmed lät man uppföra en ny sakristia av trä. Kyrkan brann 1927, men kunde återuppföras 1929-30 med användning av de kvarstående murarna, efter förslag av arkitekterna Kurt von Schmalensee och Bror Almqvist i stort sett med det utseende den hade innan branden.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Långhuset täcks av ett brant, valmat sadeltak. Ingången är förlagd i väster. Kyrkorummet har putsade väggar och ett tunnvalv av trä. Predikstolen från 1706 och den samtida altaruppsatsen, båda arbeten av Nils Falk, räddades delvis. Predikstolen fick dock till stor del rekonstrueras, innan den åter kunde sättas upp i kyrkorummet. Bänkinredningen härrör i sin nuvarande utformning från tiden efter branden, före branden fanns en öppen bänkinredning från 1884. Glasmålningarna i korfönstren är utförda i Yngve Lundströms ateljé.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.