Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, KÄLLSTAD 14:1 KÄLLSTAD KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - KÄLLSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 298, 1900: 293, 1995: 55

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca 10 km söder om Vadstena högt och fritt på slätten norr om sjön Tåkern. Invid kyrkan ligger en f.d. skola, nu församlingshem.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, orienterat med altaret i söder, samt ett torn i väster. I: Källstad är en av Östergötlands få romanska östtornskyrkor. Den uppfördes sannolikt under 1100-talet med långhus och smalare absidkor; på långhusets östra del red det alltjämt bevarade tornet. Östtornet har tunnvalv i bottenvåningen och förbindelsen med det andra våningsplanet sker med murtrappa i norr. På den andra våningen finner vi ett exklusivt utformat kapell, likaså tunnvälvt och med absid och glugg i öster. Absiden är inramad och överbyggd av en baldakin. Enligt en uppmätning av Ludvig Hawerman 1864 hade koret i senare tid fått korsarmliknande, rymliga tillbyggen i norr och söder, ovisst när. En sakristia fanns på långhusets norra sida och ett vapenhus framför den ursprungliga kolonnportalen i söder. Den medeltida kalkstensfunten finns bevarad. Kyrkan revs, förutom tornet, i samband med att ny kyrka uppfördes på samma plats.
II: Den nuvarande kyrkan uppfördes intill föregångarens kvarstående torn enligt ritningar, utförda av arkitekt Ludwig Hawerman, gillade 1865.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör domineras av det kraftiga tornet, försett med ett brant sadeltak och gavlar med rundbågsfriser. Hela kyrkan är vitputsad och sparsmakat dekorerad med hörnlisener och rundbågsfriser. Långhuset täcks av ett sadeltak. Fönsteröppningarna och tornets ljudöppningar är rundbågiga. Ingång till kyrkorummet sker från långhusets norra gavel. Det ljust målade kyrkorummet täcks invändigt av ett tunnvalv vilande på en profilerad taklist. Den åttkantiga predikstolen med baldakin är från 1800-talets slut, liksom den öppna bänkinredningen. Altartavlan är målad av Ludvig Frid (1800-tal). Vid Erik Lundbergs restaurering 1938 igenmurades de två stora altarfönstren på var sida om altartavlan.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Delar av en äldre altaruppsats tillverkad av Olov Wiström 1711 finns bevarad.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.