Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tingsryd kn, ALMUNDSRYDS KYRKA 1:2 ALMUNDSRYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1828-31 norr om den gamla kyrkan, som utgjordes av en träkyrka av medeltida ursprung. Ritningarna hade uppgjorts 1802 vid ÖIÄ och avsåg nya kyrkobyggnader i såväl Almundsryd som Urshult. Som byggmästare omtalas murarmästare Sven Sjöblom från Karlshamn. Kyrkan invigdes 1832 av kontraktsprosten Samuel Elmgren.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med halvrunt korparti, torn i väster samt sakristia i norr. Ingång genom tornet samt mitt på sydsidan. Separat ingång till sakristian. Den stadfästa ritningen från 1802 avsåg ett rektangulärt kyrkorum med utbyggd sakristia bakom koret. Uppförd av gråsten och tegel. Spritputsad med slätputsade omfattningar och lister samt avfärgad i vitt. Västingången nu försedd med omfattning i huggen granit. Takbeläggning av kopparplåt.

EXTERIÖR - Exteriören följer, frånsett planförändringen, i princip den fastställda ritningen. Tornets lanternin är dock senare ombyggd och igensatt samt försedd med tornur.

INTERIÖR - Interiören har endast delvis kvar sin ursprungliga karaktär. Kyrkorummet täcks av ett flackt tunnvalv som senare försetts med spegelfält. Färgsättningen härrör från renoveringen 1959-60, då också ett flertal förändringar skedde i interiören. Korväggen pryds av målningar, utförda direkt på putsen och tillkomna vid tre olika tillfällen. De ursprungliga bör vara utförda av Carl Strömberg från Karlshamn, som 1831 utförde målningen och förgyllningen i kyrkan. Den moderna utsmyckningen utfördes 1963 av David Ralson. Altaret var före den senaste renoveringen förenat med den bakomliggande predikstolen till en altarpredikstol, utförd 1860 som ersättning för en ursprunglig, enklare altarpredikstol.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993