Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tingsryd kn, ALMUNDSRYDS KYRKA 1:2 ALMUNDSRYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
• Den äldsta kyrkan uppfördes under medeltiden och kyrkogården torde vara samtida. Den äldsta kyrkan
låg strax söder om den nuvarande, alltså i det äldsta kvarteret.
• 1828-32 uppfördes den kyrka som idag finns i Almundsryd.
• Omkring 1870-talet började området norr om kyrkan att användas som begravningsplats.
• I länsarkitekt Hans Lindéns arkiv finns ritningar på en ny begravningsplats från 1919. Den anlades
1921 ett stycke sydost om den äldsta kyrkogården.
• 1955 fick länsarkitekt Hans Lindén uppdraget att utforma en utbyggnad av den gamla kyrkogården mot
öster, bl a innehållande en urnlund. Invigningen genomfördes 1961. Samtidigt planerades hela området
kring kyrkan om efter planer upprättade av Ragnar Ekstedt, Växjö. Även kyrkogårdsplanen väster om
kyrkan förändrades. Söder om kyrkogårdsplanen invigdes 1959 ett nytt bårhus, ritat av länsarkitekt
Hans Lindén. Norr om kyrkogårdsplanen anordnades parkeringsplats och strax intill uppfördes toaletter
inbyggda i kyrkogårdsmuren. Nya växter planterades kring kyrkogårdsplanen.
• Redan 1985 började nästa utvidgning av kyrkogården diskuteras. Ett förslag upprättades
1990 av Kalle Karlsson, K-konsult, som gällde ett område öster om 1960-talskyrkogården, mot Hönshyltefjorden.
Detta färdigställdes 1992.