Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sigtuna kn, SIGTUNA 2:41 MARIAKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Mariakyrkan, byggd av dominikanorden, är den enda kyrka i Sigtuna som bevarades efter reformationen. Konventet, som anslöt till kyrkans sydsida, förstördes däremot. Tegel härifrån användes som byggnadsmaterial till slottsanläggningar som Venngarn och Svartsjö. Mariakyrkan är den tidigaste kända tegelkyrkan i Mälardalen och utförd i en övergångsstil mellan romanik och gotik. Den är en treskeppig hallkyrka med smalare rakslutet kor. Sakristian är placerad i södra vinkeln mellan kor och långhus. I långhusets nordvästra hörn finns ett mindre torn (turell) med spetsig huv, byggt 1904-05. Trappstegsgavlarnas och tornets blinderingar livar upp de röda tegelfasaderna, liksom västgavelns rikt profilerade portal, trefönstergrupp, rundbågsnischer och strävpelare. Kyrkorummet har ribbkryssvalv burna av kolonetter och oputsade tegelväggar. Korets östvägg domineras av en hög trefönstergrupp. Kyrkan kan antas ha påbörjats i mitten av 1230-talet. Den invigdes 1247 och torde ha stått färdig omkring 1255, då ärkebiskop Jarler begrovs i koret. Sakristian tillkom i samband med en ombyggnad på 1280-talet. Vid detta tillfälle slogs även valven, yttermurar och tak höjdes, och sidoskeppens åtta tvärställda sadeltak ersattes av de nuvarande två pulpettaken. Under 1600-1800-tal förekom endast reparationer och mindre åtgärder. Vid en större restaurering 1904-05 framtogs och kompletterades de medeltida kalkmålningarna. Då upptogs även sydväggens fönster, som igenmurats på 1700-talet. Kyrkorummet präglas idag av 1960-talets restaurering, då kravet på ett funktionellt gudstjänstrum sattes främst.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996