Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, ARNÄS PRÄSTBORD 1:57 ARNÄS KYRKA (GUSTAF ADOLFS KYRKA)

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ARNÄS

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2830, år 1900: 6171, år 1995: 7962

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Arnäs finns inte upptaget i 1314 års taxeringslista (DS 1946) men bröts ut ur Själevad under 1300-talet.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i ett kuperat skogslandskap med odling på sluttningarna i kustbygden norr om Örnsköldsvik. En första kyrka anses ha legat på Nederön. Den befintliga kyrkan ligger för sig utanför tätorten, centralt i förhållande till odlingsbygden. Tre murade stegportar, uppförda av murmästaren Erik Svedberg före 1828, leder in till kyrkogården. Norr om kyrkan finns tiondebod, sockenstuga och kyrkstallar. Ca 100 m söder om kyrkan ligger ett höggravfält, det nordligaste utmed den svenska kusten samt ett vikingatida/medeltida gårdsläge. Väster om kyrkan ligger församlingshemmet och en äldre folkskolebyggnad. Området utgör riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En medeltida kyrka, kanske från 1300-talet, revs då socknens nuvarande kyrka byggdes. Den skall ha utvidgats mot väster 1670, möjligen även åt söder. Dess mått var på 1700-talet 15 x 37 alnar (Hülphers) och den hade tre murade valv. Två träskulpturer från 1400-talet finns bevarade.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Salkyrka av gråsten med västtorn, invigd 1784 och uppförd efter ritningar av Petter Hagmansson, bearbetade av ÖIÄ. Sakristian ligger på traditionellt vis norr om koret.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Tornet har en kupolformad huv med lanternin. Ingångar finns i väster samt mitt på långsidorna, den norra senare igensatt. Fasaderna är vitputsade med svagt rosa fält. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv och väggarna livas av parställda pilastrar. Vid en renovering 1878-80 tillkom den nuvarande predikstolen utan ljudtak, troligen av Felix Holmström och sannolikt också de öppna bänkarna. Orgel av Pehr Strand från 1807 med fasad av Pehr Vilhelm Palmroth. Vid Otar Hökerbergs restaurering 1926-28 fick kyrkan altartavla och glasmålningar i koret av Olle Hjortzberg.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1998.