Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, GRUNDSUNDA PRÄSTBORD 1:1 M.FL. GRUNDSUNDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Medeltida salskyrka med vapenhus i sydväst, tillkommet under 1400-talet, och sakristia i nordost. Den senare troligen uppförd först, någon gång under 1200-talets sista decennier.

Kyrkogården har utvidgats flera gånger, både mot öster och i söder under 1900-talet. Stora delar upplevs som lummiga och parkliknande med stor andel uppvuxna lönnar, björkar, almar/lindar. Gräsytor i utvidgade delar, mera grus i äldre del, särskilt som hela södra gamla delen lagts om 2006 och bara har grus på gångar och gravar.

Klockstapel i trä uppförd 1794 av Lars Pettersson-Grundström, Umeå. Stapeln i sk "bottnisk" stil, vilken var vanlig under 1700-talet från Ångermanlands kustland upp till övre Norrland och Finland.