Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Haninge kn, VENDELSÖ 3:205 VENDELSÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Fritt läge i öppen tallbacke. Huvudentré mot söder vid Skomakaregatan intill den öppna klockstapeln. Vapenhus och sakristia i mellanlänk till kyrka och församlingshus med faluröda väggar av stående träpanel. Kyrkan av "törebodatyp" med pyramidformat tak. Svart och grå, korrugerad eternittäckning. Över församlingshuset endast grå. Kyrkan i sluttning mot en äng i väster. Källarfasad med entré till souterrängsal under kyrkorummet. Detta är rest av fyra diagonalställda törebodabalkar av limträ. Högtsittande runtombelysning från fönsterband vid takfoten ger fri möblering. Vägghöga fönster över hörn för utblick.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990