Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BURSILJUM 1:14 GARVERIET I HEMBYN

 Anlaggning - Historik

Historik
Anders Andersson Burman etablerade sig som sockengarvare år 1830 i Hembyn, Bursiljum. Garveriet och garvarbostaden är inrymda i ett timrat, locklistpanelat och rödfärgat timmerhus med tegeltak. Byggnaden har fått sitt nuvarande utseende vid 1800-talets slut, då övervåningen påbyggdes. Bottenvåningen inrymmer bostad och verkstad, övervåningen torkvind. I såväl garveri som bostad finns den fasta inredningen i behåll med bl a åtta garvkar, kalkbinge. Byggnaden visas sommartid för allmänheten.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2