Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Haninge kn, VÄSTERHANINGE-BERGA 7:2 BERGA SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Berga slott med tillhörande byggnader hör sedan 1944 till Marinen. Slottet uppfördes 1913-15 av Helge Ax:son Johnson Efter ritningar av arkitekten Torbe Grut. Vattentornet byggdes samtidigt som slottet.
Runt slottet anlades en park med ett litet lusthus. Nordväst om slottet byggdes en mindre orangeribyggnad, i parken byggdes bostäder. Den genomgående arkitekturstilen är uttalat nationalromantisk med inslag av klassicistiska formelement. Parken har inspirerats av äldre parkarkitektur. Hela anläggningen präglas av en genomarbetad stilarkitektur.
Följande byggnader ligger utanför det avgränsade området, men tillhör kulturmiljön omkring Berga slott och åtnjuter skydd enligt 12 § förordningen (1998:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. F.d. Orangeriet, f.d. personalbostaden(exteriören), grindstugan och badhytten.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet 1994.