Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Filipstad kn, BRATTFORSHYTTAN 1:10 BRATTFORSHYTTAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Brattforshyttan omnämns redan i 1540 års jordebok och är en av de äldsta i Värmland. Den nybyggdes vid 1600-talets mitt och då anlades också ett par stångjärnshammare. Efter att i hundra år ha tillhört den Geijerska släkten inköptes bruksegendomen år 1913 av Uddeholmsbolaget, som fortsatte hyttdriften till 1920. Av de industriella anläggningarna återstår idag endast hyttan med masugn och rostugn från 1800-talet - den förra bär årtalet 1835. En restaurering slutfördes år 1971.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3