Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Emmaboda kn, LÅNGASJÖ 4:61 LÅNGASJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Långasjö kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGASJÖ KYRKA (akt.)
Kalmar
Emmaboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÅNGASJÖ 4:61

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1789 av murmästaren Anders Bergström och snickaren Sven Lu(i?)ndgren, Vissefjärda efter ritningar upprättade 1779 av ÖIÄ. Beslut om nybyggnad togs den 9 juli 1775. Kyrkan föregicks av en sannolikt medeltida stenkyrka på samma plats. Den nya kyrkan invigdes 1794 av biskop Olof Wallqvist.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med kor i öster och utbyggd sakristian. Torn i väster. Ingång genom tornet och portal mitt på sydsidan. Även ingången till sakristian förlagd till sydsidan. Uppförd i gråsten, putsad och vitkalkad utan några slätmarkeringar. Täckt med spåntak, ursprungligen st...

Läs mer i eget fönster

Långasjöbornas kyrkogård har legat på dagens plats sedan medeltiden. En karta från 1696
visar kyrkan på en i det närmaste kvadratisk kyrkogård med ingång markerad i norr och öster
samt en förbindelse till sjön markerad i väster. Varken av kyrkan eller av kyrkogården finns
idag några egentliga spår. När den nya kyrkan byggdes i slutet av 1700-talet anlades också en
ny kyrkogård. Ny stenmur ska ha lagts 1793 kring en något större kyrkogård än före kyrkans
uppförande. Möjligen behölls något av den gamla kyrkogårdsmuren. Det finns vissa
oklarheter kring hur kyrkogårdens plan då såg ut. I Jan Redins bok ”Kring Långasjö kyrka i
sju...

Läs mer i eget fönster