Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Avesta kn, ÖSTANBYN 46:1 GRYTNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

grytnäs 1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRYTNÄS KYRKA (akt.)
Dalarna
Avesta

Bostadsbebyggelse - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ÖSTANBYN 46:1

Historik

Talrika fornlämningar från stenåldern och järnåldern vittnar om bygdens betydelse redan under förhistorisk tid. Senare kom järnhanteringen att gynna utvecklingen i denna del av Berg-slagen, men det bördiga landskapet kring Dalälven bidrog också tidigt till byarnas välstånd. Grytnäs vidsträckta socken bildades redan under medeltiden. Kring kyrkan med sitt strategiska läge, intill Grytnäsån där flera vägar möts, växte en betydande kyrkby fram.

Grytnäs nuvarande kyrka har tillkommit i flera etapper och genomgått ett flertal förvandlingar under århundraden. Ett inhugget årtal som ännu på 1700-talet var synligt på kyrkans gamla västpo...

Läs mer i eget fönster

Medeltida socken. Avesta utbruten 1642. Enligt obekräftad tradition skall den nuvarande kyrkan, som till sin kärna sannolikt härrör från äldre medeltid, haft en äldre föregångare i trä på det s. k. Kyrkbygärdet.

Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr samt västtorn. Långhusets två västliga travéer utgör återstoden av den ursprungliga salkyrkan, troligen uppförd omkring 1300. År 1730 byggdes kyrkan till med ytterligare en travé i öster och 1746 utvidgades sakristian. År 1794 uppfördes det befintliga tornet, för att ersätta en äldre klockstapel.

I samband med tornbygget, putsades kyr...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1309 Nybyggnad
Första stenkyrkan uppförs. Den invigs 1309 enligt det årtal som ännu på 1700-talet var synligt i västra portalen.
År 1669 - 1669 Nybyggnad
Ny klockstapel uppförs