Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mora kn, STRANDEN 41:1 MORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00737

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MORA KYRKA (akt.)
Dalarna
Mora

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STRANDEN 41:1

Historik

Medeltida socken. Malung mycket tidigt utbruten, Älvdalen utbruten under medeltiden, Venjan utbruten 1607, Våmhus utbruten 1636, Sollerön utbruten före 1775.

Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett femsidigt avslutat korparti i öster, sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster; tornets bottenvåning flankeras i norr av ett benhus.

I: Sannolikt vid 1200-talets slut eller omkring 1300 uppfördes en gråstenskyrka, vars norra mur fortfarande ingår i den befintliga kyrkan. Flera omständigheter talar för att denna kyrka ursprungligen haft ett smalare kor i öster. Muren mellan sakristian och kyrkorummet sköt...

Läs mer i eget fönster

Kyrkobyggnaden i Mora har dominerat högslättslandskapet vid Siljans nordvästra strand under omkring 700 år. Den stod länge fritt på det smala näs som skiljde Österdalälven från Saxvken. Kring kyrkan växte så småningom Morastrands köping.

Mora socken omfattade inledningsvis ett mycket stort område. Genom koloniseringen av de avlägsna skogsbygderna inom socknen bildades nya kapellförsamlingar, som stärkte moderkyrkans ställning. Detta förklarar kyrkans ansenliga dimensioner och påkostade utförande trots byns blygsamma storlek. Med tiden frigjorde sig de flesta kapellförsamlingarna från moderkyrkan. Redan 1586 bildade Älvdalen egen...

Läs mer i eget fönster
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Uppförs en liten stenkyrka med sadeltak
År 1322 - 1322 Ändring
Inrättas första kända kyrkoherdetjänsten i Mora
År 1480 - 1489 Nybyggnad
Gamla byggnaden rivs till större del, murverk återanvänds delvis till byggandet av den nya kyrkan. Ny större rektangulär hallkyrka med tre skepp och valv under sadeltak uppförs; tegelornamentik i västra gaveln. Gamla sakristian behölls och ombyggs
År 1673 - 1673 Nybyggnad
Timmerman: Stor Lars Jönsson. En klockstapel uppförs öster om kyrkan, som en följd av tornbranden. Nedre delen var avsedd som bårhus.
År 1849 - 1849 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot norr och väster. Kyrkogårdsmurarna (bogårdsmuren) rivs delvis. Den ersätts i två etapper av ett gjutjärnsstaket som uppsätts 1852-1853 samt 1870
År 1892 - 1892 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården återutvidgas mot norr och väster. Staketet kompletteras. En remsa av röda kullerstenar anläggs kring byggnaden, även mellan vapenhuset och södra ingången.