Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nykvarn kn, TURINGE KYRKA 1:2 TURINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd854801

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TURINGE KYRKA (akt.)
Stockholm
Nykvarn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TURINGE KYRKA 1:2

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TURINGE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1198, år 1900: 1824, år 1995: 6825

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett dominerande läge på en höjd i Mälarbygden. Nedanför kyrkan ligger klockargården från 1798, sockenmagasin från 1810 och skolhus från 1841. Till den närbelägna herrgården Vidbynäs leder en allé.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av långhus, ett oktogonalt högkor i öster (även gravkor för Erik Dahlbergh), sakristia mitt på långhusets norra sida, vapenhus i söder samt torn i väster. Den ursprungliga kyrkan bestående av...

Läs mer i eget fönster
År 1818 - 1818 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning, terrasseringar och stödmurar, närmast kyrkan

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1843 - 1843 Nyanläggning
Stenyttertrappan nedanför kyrkans torn i väster, anläggs.

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1910 - 1911 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot söder och öster

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1976 - 1978 Nyanläggning - Begravningsplats
Ny fristående kyrkogård i söder; den s.k. Kungsbrolunden

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1976 - 1978 Nyanläggning - Minneslund
Nyanläggning minneslund

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)