Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, SIGTUNA 2:41 MARIAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

f0201431

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIAKYRKAN (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SIGTUNA 2:41

Historik

Mariakyrkan, byggd av dominikanorden, är den enda kyrka i Sigtuna som bevarades efter reformationen. Konventet, som anslöt till kyrkans sydsida, förstördes däremot. Tegel härifrån användes som byggnadsmaterial till slottsanläggningar som Venngarn och Svartsjö. Mariakyrkan är den tidigaste kända tegelkyrkan i Mälardalen och utförd i en övergångsstil mellan romanik och gotik. Den är en treskeppig hallkyrka med smalare rakslutet kor. Sakristian är placerad i södra vinkeln mellan kor och långhus. I långhusets nordvästra hörn finns ett mindre torn (turell) med spetsig huv, byggt 1904-05. Trappstegsgavlarnas och tornets blinderingar livar...

Läs mer i eget fönster

Mariakyrkan var ursprungligen dominikanerklostrets kyrka. Konventet grundades 1230 och anslöt till kyrkans sydsida. Klostret lades ned omkring år 1530 då byggnaderna revs ner till grunden. Kyrkan avstod man från att riva då den sannolikt var den lämpligaste av Sigtunas kyrkor att användas som protestantisk gudstjänstlokal. Mariakyrkan är den enda kyrkan i Sigtuna som bevarades efter reformationen.

Mariakyrkan är den tidigaste monumentalbyggnaden i Sverige som uppförs i tegel. Den är utförd i s.k. Mälardalsgotik, en övergångsstil mellan romanik och gotik. Blandstilen har sitt första uttryck i Sverige i Mariakyrkan.

Kyrkan anta...

Läs mer i eget fönster
År 1230 - 1259 Nybyggnad
Kyrkan byggs.
År 1608 - 1608 Nybyggnad
Klockstapeln byggs.