Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, GRUNDSUNDA PRÄSTBORD 1:1 M.FL. GRUNDSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KyrkanfrNV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRUNDSUNDA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GRUNDSUNDA PRÄSTBORD 1:1

GRUNDSUNDA PRÄSTBORD 1:21

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GRUNDSUNDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1075, år 1900: 4072, år 1995: 3629

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten i den norra delen av landskapet. Kyrkan ligger i utkanten av bebyggelsen, väster om tätorten Husum i en sluttning väster om Prästsjön. Grundsunda kyrka är anlagd på f d näs men har inte längre kontakt med havet. Klockstapeln norr om kyrkan byggdes 1734 av Lars Pettersson-Grundström och försågs 1917 med urtavlor och urverk. Norr om kyrkan ligger prästgård, skola, församlingshem och hembygdsgård.

I Kyrkesviken i Grundsunda socken ha...

Läs mer i eget fönster

Medeltida salskyrka med vapenhus i sydväst, tillkommet under 1400-talet, och sakristia i nordost. Den senare troligen uppförd först, någon gång under 1200-talets sista decennier.

Kyrkogården har utvidgats flera gånger, både mot öster och i söder under 1900-talet. Stora delar upplevs som lummiga och parkliknande med stor andel uppvuxna lönnar, björkar, almar/lindar. Gräsytor i utvidgade delar, mera grus i äldre del, särskilt som hela södra gamla delen lagts om 2006 och bara har grus på gångar och gravar.

Klockstapel i trä uppförd 1794 av Lars Pettersson-Grundström, Umeå. Stapeln i sk "bottnisk" stil, vilken var vanlig under 170...

Läs mer i eget fönster