Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norsjö kn, NORSJÖ 8:88 NORSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norsjökyrka .jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORSJÖ KYRKA (akt.)
Västerbotten
Norsjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORSJÖ 8:88

Historik

Text saknas för närvarande

Norsjös första kyrka byggdes 1811 och var en enkel timrad byggnad som låg mitt i samhället, intill Skolgatan och kommunförvaltningen. I mitten av 1800-talet var den i för dåligt skick och ritningar till en ny korskyrka i trä beställdes av arkitekt Johan Fredrik Åbom, vid Överintendentsämbetet. Denna kyrka byggdes på Näset tre kilometer från samhället och invigdes år 1850. Missnöjet med placering ökade allt eftersom norra delen av byn utvecklades till ett affärscentrum. 1909-11 flyttades kyrkan från Näset till nuvarande kyrkoplats med hjälp av privata donationer och kollektmedel. I juni 1912 slog blixten ner och kyrkan brann upp. En ...

Läs mer i eget fönster
År 1811 - 1811 Nyanläggning
Kapell i timmer uppfört i Norsjö by. Kapellförsamling under Skellefteå pastorat. Rektangulärt långhus med utbyggt vapenhus i söder samt sakristia, troligen placerad mitt på norra långsidan (således korsformad, men ej korskyrka). Sadeltak, krönt av en takryttare. Kyrkogård anlagd (gravstenar eller kors saknas idag).
År 1834 - 1834 Ändring
Norsjö bildade eget pastorat, med egen kyrkoherde.
År 1848 - 1850 Flyttning
*Den gamla kyrkan flyttad. Timret använt till kronolänsman Isakssons gård, som sedan brann ned till grunden 1852. *Ny kyrkplats en kvarts mil söder om samhället på prästbostället. *Korskyrka uppförd i trä på nya kyrkplatsen, liknande den idag bevarade kyrkan i Österjörn. Ritningar av arkitekten vid Överintendentsämbetet J. F. Åbom. Byggmästare var Johan Petter Rönnberg, Norrfjärden. Två kyrkklockor anskaffade från Sundsvall 1849 (N. P. Linderberg). Kyrkan invigd i augusti 1850. *Kyrkogård anlagd.
År 1909 - 1911 Flyttning
Kyrkan flyttad till gamla kyrkplatsen inne i samhället, nära den plats där första kyrkan stått. Ny takryttare efter ritningar av Fredrik Falkenbergs ritning (byggmästare F. B. Holmström, Örnsköldsvik).
År 1912 - 1912 Brand
Kyrkan uppbrunnen p g a blixtnedslag (28 juli). Mässkrud, ljuskrona och det mesta av arkivet räddades från sakristian. Kyrksilvret uppbrunnet.
År 1914 - 1915 Nybyggnad
En ny kyrka uppförd efter ritningar av Fredrik Falkenberg från 1913. Fristående klockstapel. Byggmästare K. Markgren och R. Hedström, Skellefteå.
År 1915 - 1915 Brand
Kyrkan och klockstapeln förstörd i brand 1915 (19 juni), strax före invigningen (oklar brandorsak, troligen cigarettfimp). Kyrkan var brandförsäkrad.
År 1917 - 1917 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes av trä, i nationalromantisk stil med förebilder i 1700-talets träarkitektur, efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg. Byggmästare K. Markgren och R. Hedström, Skellefteå. Kyrkan uppfördes i stort sätt enligt 1913 års ritningar, men en ny ritning till klockbärande takspira upprättades 1916 (fristående klockstapel kunde undvikas) samt till målade glasfönster 1917. Kyrkan orienterades i syd sydost-nord nordvästlig riktning med altaret i nord nordväst, enligt arkitektens förslag (på en lägre plats än den år 1909, flyttade kyrkan). Invigd den 22 juli.
År 1920 - 1920 Nybyggnad
Begravningskapellet uppfört sydost om kyrkan efter ritningar av Falkenberg. Färdigbyggt 1921.
År 1924 - 1924 Ändring
Minnessten uppsatt där den äldsta kyrkan varit placerad.
År 1949 - 1949 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplatsen år sydväst, förslag upprättat av distriktslantmätaren W. Engström. Godkänt av Byggnadsstyrelsen.
År 1954 - 1955 Rekonstruktion
*Den äldsta kyrkgrunden markerad med ohuggen sten till en höjd av 30 cm samt täckas av grästorv. *Planerad resning av ett stort träkors där altaret varit placerat.
År 1966 - 1966 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt sydväst efter plan upprättad av Carl Hendrik Nordlund, Trädgårdstekniska byrån i Umeå, år 1963.
År 1973 - 1973 Nybyggnad
Förrådsbyggn./ekonomibyggn. uppfört sydväst om kyrkan. Byggnaden skulle inrymma omklädningsrum och lunchrum. Ritningar av ingenjör Niklas Brander. Ritningarna godkändes av RAÄ, men Ämbetet ansåg att det vore fördelaktigt för utseendet om fönsterna försågs med spröjsar. Det befintliga förrådet från 1930-talet, nordväst om kyrkan (?), skulle rivas.
År 1990 - 1999 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplatsen åt väster, vilket skedde i två omgångar. Den sista utvidgningen skedde 1997.
År 1992 - 1992 Nybyggnad
Ekonomibyggnad på kyrkogården med personalutrymmen och garage/verkstad (ritningar av Niklas Brander).